Královské dílo - Fotografická databáze ÚDKU KTF UK

Popis

Pečeť budoucího krále Václava I., jako knížete plzeňského a budyšínského. V kruhové poli pečeti je zobrazen vpravo cválající jezdec s korouhví a štítem s orlicí. Užití doloženo jen jednou na listině Přemysla Otakara I. pro klášter v Břevnově, datované dnem 24. července roku 1224.

Pečeť budoucího krále Václava I. (I.typ)

Země
Česká republika
Místo
Praha
Objekt
Národní archiv
Část objektu
ŘB Břevnov, inv. č. 10
Provenience
Praha
Autor
-
Datace
1224
Materiál
pečetní vosk
Publikace
Splendor et Gloria Regni Bohemiae. Umělecké dílo jako projev vladařské reprezentace a symbol státní identity