Královské dílo - Fotografická databáze ÚDKU KTF UK

Popis

Obraz trůnícího panovníka (shodný jako avers typu III). Třetí pečetní typ zavedený po korunovaci Přemysla Otakara II. a jeho druhé manželky Kunhuty byl v původní podobě užíván jen krátce. Záhy došlo k jeho obměně. S upraveným třetím typem se setkáváme už od 15. července roku 1262. Uměleckou úrovní třetí pečeť Přemyslova vysoko převyšuje oba typy starší. Zatímco ty byly ještě zakotveny ve středoevropské tradici, na třetím typu se již hlásí ke slovu orientace na umění západoevropské. Listina pro klášter cisterciáků v Plasech ze dne 2. července roku 1263. (užívána od 15. července 1262 do 10. března 1264)

Pečeť Přemysla Otakara II., (typ IIIa)

Země
Česká republika
Místo
Praha
Objekt
Národní archiv
Část objektu
AZK/ŘC Plasy, inv. č. 625
Provenience
Praha
Autor
-
Datace
1263
Materiál
x
Publikace
Splendor et Gloria Regni Bohemiae. Umělecké dílo jako projev vladařské reprezentace a symbol státní identity