Královské dílo - Fotografická databáze ÚDKU KTF UK

Popis

V poli pečetě je zobrazen trůnící panovník s vladařskými insigniemi jehož u pravé ruky doprovází znak dvouocasého lva a na druhé straně erb orlice. V titulatuře v opisu pečetě je přidán titul knížete korutanského, pána Chebu, pána Kraňska a markraběte v Pordenone. Pečeť je přivěšena k listině pro klášter v Doksanech z 13. března 1276. Pečeť byla užívána od 21. srpna 1270 do 6. května 1277.

Pečeť Přemysla Otakara II. (V. typ)

Země
Česká republika
Místo
Praha
Objekt
Národní archiv
Část objektu
AZK/ŘP Doksany, inv.č. 1950
Provenience
Praha
Autor
-
Datace
1276
Materiál
pečetní vosk
Publikace
Splendor et Gloria Regni Bohemiae. Umělecké dílo jako projev vladařské reprezentace a symbol státní identity