Královské dílo - Fotografická databáze ÚDKU KTF UK

Popis

Pečeť první manželky krále Přemysla Otakara II. Listina pro klášter břevnovský z 26. listopadu 1260. (Užívána asi od r. 1252 do r. 1260).

Pečeť královny Markéty Babenberské

Země
Česká republika
Místo
Praha
Objekt
Národní archiv
Část objektu
AZK/ŘB Břevnov, inv. č. 36
Provenience
Praha
Autor
-
Datace
1260
Materiál
pečetní vosk
Publikace
Splendor et Gloria Regni Bohemiae. Umělecké dílo jako projev vladařské reprezentace a symbol státní identity