Královské dílo - Fotografická databáze ÚDKU KTF UK

Popis

Na štítu rytíře jezdecké pečeti je zobrazen lev ve skoku. Listina markraběte Vladislava Jindřicha pro klášter premonstrátů v Louce u Znojma z roku 1222.

Pečeť moravského markraběte Vladislava Jindřicha

Země
Česká republika
Místo
Brno
Objekt
Moravský zemský archiv
Část objektu
sign. Premonstráti Louka H 1
Provenience
Praha
Autor
-
Datace
1222
Materiál
pečeťní vosk
Publikace
Splendor et Gloria Regni Bohemiae. Umělecké dílo jako projev vladařské reprezentace a symbol státní identity