Královské dílo - Fotografická databáze ÚDKU KTF UK

Popis

Cisterciácký konvent Eberbach je dceřiným klášterem opatství v Clairvaux, byl založen roku 1136 v krajině při pravém břehu Rýna. Kolem roku 1145 byla zahájena stavba klášterního chrámu. Dne 23. května 1186 byl vysvěcen mohučským arcibiskupem Kondrádem. Bezvěžní kostel na půdorysu ve tvaru latinského kříže je variantou tzv. bernardinské dispozice, s jakou se setkáváme ve Fontenay.

Hlavní loď klášterního kostela v Eberbach

Země
Německo
Místo
Eberbach
Objekt
Eberbach - cisterciácké opatství
Část objektu
klášterní kostel
Provenience
Eberbach
Autor
neznámý
Datace
1145..1186
Materiál
x
Publikace
Gloria Sacri Ordinis Cisterciensis