Královské dílo - Fotografická databáze ÚDKU KTF UK

Popis

Česká královna Konstancie Uherská uvažovala společně se svým manželem Přemyslem Otakarem I. o založení kláštera cisterciaček, vzhledem ke smrti panovníka v roce 1230 byl tento projekt na chvíli přerušen. Vdova Konstancie však za pomoci svých synů moravského markraběte Přemysla a českého krále Václava I. začala tento plánovaný projekt realizovat. Roku 1232 přišly do Tišnova první sestry. Konstancie Uherská zde byla pochována (1240).

socha lva před západním portálem klášterního kostela

Země
Česká republika
Místo
Předklášteří u Tišnova
Objekt
klášter cisterciaček Porta Coeli
Část objektu
klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Provenience
x
Autor
Konstancie Uherská (inventor)
Datace
asi 1232 až 1240
Materiál
x
Publikace
Gloria Sacri Ordinis Cisterciensis