Královské dílo - Fotografická databáze ÚDKU KTF UK

Popis

První ženský cisterciácký klášter v českých zemích byl založen roku 1225 vdovou po moravském markraběti Vladislavovi Jindřichovi Heiwildou ze Znojma v Oslavanech na Moravě. Nový klášter byl patrně osazen sestrami z Třebnice u Wroclavi. V roce 1228 byl vysvěcen olomouckým biskupem Roberta za účasti českého krále Přemysla Otakara I. a jeho rodiny. Oslavanský klášter zanikl patrně po požáru v první polovině 16. století a byl přestavěn na renesanční zámek. Do dnešní doby se zachovalo pouze kněžiště klášterního kostela s žebrovou klenbou na válcových příporách, dnes zámecká kaple Matky Boží.

patka přípory presbytáři v bývalém klášterním kostele

Země
Česká republika
Místo
Oslavany
Objekt
bývalý klášter cisterciaček Vallis sanctae Mariae (Údolí svaté Marie)
Část objektu
torzo bývalého klášterního kostela, dnešní zámecká kaple Matky Boží
Provenience
x
Autor
Heiwilda ze Znojma (inventor)
Datace
po 1225
Materiál
x
Publikace
Gloria Sacri Ordinis Cisterciensis