Královské dílo - Fotografická databáze ÚDKU KTF UK

Popis

Na této vedutě ze Sartoriovi knihy z roku 1708 je vyobrazen cisterciácký klášter v Oseku, nad kterým se vznášejí dva andělé držící relikviář v podobě ruky s prstem sv. Jana Křtitele. Tuto cennou relikvii získal potomek zakladatele oseckého kláštera velmož Boreš z Riesenburka v bitvě u Kressenbrunnu, kdy zajmul vozbu, jejímž obsahem byla část uherského královského pokladu s relikviářem sv. Jana Křtitele. Touto cestou se tak dostal do kláštera cisterciáků v Oseku. Podle nápisu pod vyobrazením kláštera jde o stříbrný relikviář, který do kláštera osobně přivezl Přemysl Otakar II. Klášterní tradice tedy darování ostatku připisovala samotnému panovníkovi.

Veduta cisterciáckého kláštera v Oseku s vyobrazením relikviáře s prstem sv. Jana Křtitele

Země
Česká republika
Místo
Osek
Objekt
cisterciácký klášter
Část objektu
celek
Provenience
x
Autor
neznámý (rytec); Mistr svatojiřského oltáře (rytec)
Datace
1708
Materiál
x
Publikace
Gloria Sacri Ordinis Cisterciensis