Královské dílo - Fotografická databáze ÚDKU KTF UK

Popis

Modlitební kniha Ladislava Pohrobka, kodex malého formátu byl dlouho uložen v klášterní knihovně v Teplé a dnes se nachází v Národní knihovně. První polovina svazku byla zhotovena v Rakousku, druhá v Čechách. Na foliu 93r je vyobrazen klečící Ladislav Pohrobek v modlitbách, pod nímž je rozevřená kniha.

Iniciála s modlícím se králem Ladislavem Pohrobkem

Země
Česká republika
Místo
Praha
Objekt
Národní knihovna
Část objektu
Modlitební kniha krále Ladislava Pohrobka
Provenience
Praha
Autor
Mistr Šelenberské bible
Datace
1450
Materiál
pergamen
Publikace
Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců. Díl první - Král a šlechta