Královské dílo - Fotografická databáze ÚDKU KTF UK

Popis

Renesanční okna severního průčelí Vladislavského sálu mají svůj vzor v oknech vévodského paláce v Urbinu. Jsou rámována a dělena kanelovanými pilastry a ukončena kladím.

Hlavice pilastru

Země
Česká republika
Místo
Praha
Objekt
Pražský hrad
Část objektu
Starý královský palác - severní průčelí Vladislavského sálu
Provenience
x
Autor
Benedikt Ried (architekt)
Datace
před 1502
Materiál
x
Publikace
Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců. Díl první - Král a šlechta