Královské dílo - Fotografická databáze ÚDKU KTF UK

Popis

Fresková výzdoba kaple sv. Václava ve Svatovítské katedrále je prací Mistra Litoměřického oltáře a jeho dílny. Zobrazený detail je protejškem obrazu Vladislava Jagellonského a je na něm ztvárněna jeho třetí žena Anna z Foix a Candale. Výjev obou manželů se nachází nad parléřovskou sochou sv. Václava na východní stěně kaple.

Vyobrazení královny Anny z Foix a Candale na východní stěně

Země
Česká republika
Místo
Praha
Objekt
katedrála sv. Víta
Část objektu
kaple sv. Václava
Provenience
Praha
Autor
Mistr Litoměřického oltáře (malíř)
Datace
po 1509
Materiál
x
Publikace
Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců. Díl první - Král a šlechta