Královské dílo - Fotografická databáze ÚDKU KTF UK

Popis

Velký oltář s výjevem Panny Marie se světicemi v uzavřené zahradě je dílem Lucase Cranacha st.. Oltář se nacházel v kapli sv. Zikmunda ve Svatovítské katedrále a v roce 1619 byl rozřezán kalvínskými obrazoborci. Obrazy světic z dochovaných částí oltáře drží ve svých rukou nápisové pásky s mariánskými modlitbami.

Cranachův oltář z katedrály sv. Víta v Praze

Země
Česká republika
Místo
Praha
Objekt
Pražský hrad
Část objektu
Obrazárna Pražského hradu
Provenience
Wittenberg
Autor
Lucas Cranach st. (malíř)
Datace
kolem 1504
Materiál
tempera a olej na lipovém dřevě
Publikace
Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců. Díl první - Král a šlechta