Královské dílo - Fotografická databáze ÚDKU KTF UK

Popis

Královský letohrádek v královské oboře byl postaven za vlády Vladislava Jagellonského na místě staršího loveckého sídla. Nová stavba dostala podobu jednopatrové budovy s arkádovým ochozem v přízemí. K nároží arkády obrácenému na západ se na koso pojí hranolová věžice. Dnešní podobu letohrádku určuje přestavba z konce 16. století a z počátku století devatenáctého, kdy byl novogoticky upraven.

Rekonstrukce podoby letohrádku v době jagellonské

Země
Česká republika
Místo
Praha
Objekt
Letohrádek v Královské oboře v Bubenči
Část objektu
-
Provenience
Praha
Autor
-
Datace
kolem 1500
Materiál
x
Publikace
Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců. Díl první - Král a šlechta