Královské dílo - Fotografická databáze ÚDKU KTF UK

Popis

Klenební svorníky a konzoly velkého sálu na Křivoklátě zdobí tesané listový a figurální plastiky. Na jedné klenební konzole je umístěna figura muže držícího ho v jedné ruce znak s iniciálou panovníkova jména (Vladislava Jagellonského), písmenem W, a v druhé meč, symbol spravedlnosti a statečnosti.

Mužská figura s erbovním štítem s iniciálou W

Země
Česká republika
Místo
Křivoklát
Objekt
Hrad
Část objektu
Západní palác vnitřního hradu - Velký sál
Provenience
x
Autor
Hans Spiess (architekt)
Datace
kolem 1500
Materiál
x
Publikace
Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců. Díl první - Král a šlechta