Královské dílo - Fotografická databáze ÚDKU KTF UK

Popis

Na arkýři v průčelí západního paláce horního hradu na Křivoklátě jsou osazena dvě z kamene vytesaná poprsí. Je tu znázorněn starší vousatý muž s královskou korunou a mladší bezvousý muž s okrouhlou čepicí. Soudí se, že představují Vladislava Jagellonského a jeho syna Ludvíka.

Arkýř v průčelí

Země
Česká republika
Místo
Křivoklát
Objekt
Hrad
Část objektu
Západní palác vnitřního hradu
Provenience
x
Autor
Hans Spiess (architekt)
Datace
kolem 1500
Materiál
x
Publikace
Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců. Díl první - Král a šlechta