Královské dílo - Fotografická databáze ÚDKU KTF UK

Popis

Na stěnách palácové kaple na Křivoklátě jsou pod výběhy klenebních žeber osazeny fiály. Boční zakončují baldachýny, po nimiž jsou na konzolách umístěny figury světců. Jedná se o 12 apoštolů, ke kterým se v presbytáři přidružují čeští zemští patroni.

Sochy apoštolů sv. Petra a sv. Ondřeje

Země
Česká republika
Místo
Křivoklát
Objekt
Hrad
Část objektu
Palácová kaple Nejsvětější Trojice
Provenience
x
Autor
Hans Spiess (architekt); neznámý (sochař)
Datace
kolem 1490
Materiál
x
Publikace
Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců. Díl první - Král a šlechta