Královské dílo - Fotografická databáze ÚDKU KTF UK

Popis

S jagellonskou stavební aktivitou na Karlštejně souvisí i přestavba kostela sv. Palmácia pod hradem. Presbytář tohoto kostela dostal novou sklípkovou klenbu a byl pro něj pořízen nový oltář. Na jeho střední desce jsou po stranách Krista Trpitele vyobrazeni dva světci - sv. Václav a sv. Palmácius. Boční křídla zdobí výjevy ze života Panny Marie.

Budňanský oltář

Země
Česká republika
Místo
Karlštejn
Objekt
Hrad
Část objektu
-
Provenience
x
Autor
neznámý
Datace
kolem 1491
Materiál
x
Publikace
Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců. Díl první - Král a šlechta