Královské dílo - Fotografická databáze ÚDKU KTF UK

Popis

Pamětní medaile na Ludvíka Jagellonského zahynulého v bitvě u Moháče je dílem v Augsburgu činného medailéra, sochaře a řezbáře Hanse Dauchera. Ludvík je ztvárněn jako muž středního věku s vousem, což však neodpovídá realitě, neboť zemřel v pouhých dvaceti letech.

Bronzová litá pamětní medaile na Ludvíka Jagellonského

Země
Česká republika
Místo
Praha
Objekt
Národní muzeum
Část objektu
Numismatická sbírka
Provenience
Jáchymov
Autor
Hans Daucher (medailér)
Datace
kolem 1526
Materiál
bronz
Publikace
Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců. Díl první - Král a šlechta