Královské dílo - Fotografická databáze ÚDKU KTF UK

Popis

Na jižním portálu Kaplanky, který se obrací ke kostelu sv. Víta, byl vytesán nápis ANNO SALVTIS MCCCCCXX VENCESLAVS ROWNNSIS. Ten označuje rožmberského kancléře Václava z Rovné, fundátora stavby.

Vstupní portál

Země
Česká republika
Místo
Český Krumlov
Objekt
Kaplanka
Část objektu
exteriér
Provenience
Český Krumlov
Autor
-
Datace
po 1520
Materiál
x
Publikace
Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců. Díl první - Král a šlechta