Královské dílo - Fotografická databáze ÚDKU KTF UK

Popis

Pastoforium z doby pohusitské s Bolestným Kristem v tumbě v poli nad dvířky schránky na Tělo Páně. Ve vrcholu pastoforia zobrazen kamenný pelikán krmící krví svá mláďata jako symbol Kristovy oběti a eucharistie.

Pastoforium

Země
Česká republika
Místo
Český Brod
Objekt
Kostel sv. Gotharda
Část objektu
Interiér
Provenience
x
Autor
neznámý
Datace
1436
Materiál
kámen
Publikace
Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců, Díl druhý - Města, církev, korunní země