Královské dílo - Fotografická databáze ÚDKU KTF UK

Popis

Průhled hlavní lodí kostela k hlavnímu oltáři. Trojlodí uzavírá nádherná kroužená klenba s přetínanými žebry a visutými svorníky.

Trojlodí kostela Nanebevzetí Panny Marie

Země
Česká republika
Místo
Most
Objekt
kostel Nanebevzetí Panny Marie
Část objektu
interiér
Provenience
x
Autor
Jakub Haylmann ze Schweinfurtu
Datace
1517
Materiál
x
Publikace
Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců, Díl druhý - Města, církev, korunní země