Královské dílo - Fotografická databáze ÚDKU KTF UK

Popis

Předsíň na jižním boku lodi je na nárožích armována pilířky ukončenými fiálami, mezi nimi je umístěn velký portál završený obloukem ve tvaru oslího hřbetu, vsazený do velkého zdobného vimperku.

Jižní předsíň

Země
Česká republika
Místo
Cheb
Objekt
kostel sv. Mikuláše
Část objektu
jižní bok lodi
Provenience
x
Autor
Erhard Bauer z Eichstättu
Datace
1456
Materiál
x
Publikace
Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců, Díl druhý - Města, církev, korunní země