Královské dílo - Fotografická databáze ÚDKU KTF UK

Popis

Socha spícího apoštola Jana tvořícího skupinu poslední modlitby Krista před jeho zajetím v Getsemanské zahradě. Sochy pocházejí z jižního průčelí kostela, kde byly umístěny na skalnaté vyvýšenině.

Sv. Jan ze skupiny Olivetské hory z kostela sv. Mořice v Olomouci

Země
Česká republika
Místo
Olomouc
Objekt
Arcidiecézní muzeum
Část objektu
Sbírkový fond arcibiskupství olomoucké
Provenience
Olomouc
Autor
neznámý
Datace
1530
Materiál
x
Publikace
Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců, Díl druhý - Města, církev, korunní země