Královské dílo - Fotografická databáze ÚDKU KTF UK

Popis

Jižní bok hradu s věží Jelenkou. Nápadně vystupující hmota věže je v horní etáži pročleněna trojicí arkýřů, jejichž vnitřní prostor je osvětlován rozměrnými, pozdně gotickými okny, nápadně podobnými těm, která známe z Ludvíkova křídla starého královského paláce na Pražském hradě. Za jejího stavebníka bývá považován velkopřevor Jan III. z Rožmberka. Za jehož správy se na hradě ve Strakonicích rozvinula zejména po roce 1511 rozsáhlá stavební činnost.

Věž Jelenka

Země
Česká republika
Místo
Strakonice
Objekt
hrad
Část objektu
věž Jelenka
Provenience
x
Autor
neznámý
Datace
1511
Materiál
x
Publikace
Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců, Díl druhý - Města, církev, korunní země