Královské dílo - Fotografická databáze ÚDKU KTF UK

Popis

Antifonář Zikmunda Hausmanna. Detail folia s iniciálou s Pannou Marií korunovanou anděly, v borduře opat Zikmund Hausmann. Rukopis je dnes deponován v Národní knihovně ČR v Praze pod sig: Cod. XXIII A 2, fol. 1r.

Antifonář Zikmunda Hausmanna

Země
Česká republika
Místo
Praha
Objekt
Národní knihovna v Praze
Část objektu
Klementinum
Provenience
x
Autor
neznámý
Datace
1488
Materiál
x
Publikace
Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců, Díl druhý - Města, církev, korunní země