Královské dílo - Fotografická databáze ÚDKU KTF UK

Popis

K významným osobnostem duchovního stavu na Moravě patřil mimo jiné olomoucký probošt Augustin, zvaný Käsenbrod. Byl zřejmě nejvýznamnějším představitelem humanistického kruhu seskupeného kolem olomouckého biskupa Stanislava Thurza. Augustin po sobě zanechal rozsáhlé literární dílo, obsahující mimo jiné také spis věnovaný řadě olomouckých biskupů (Catalogus episcoporum Olomucensium), vydaný ve Vídni roku 1511. Z jeho majetku se nám dochovala mísa osázená zlatými mincemi z doby antického Říma. Ukázalo se, že některé z nich jsou renesanční odlitky. Stejně jako odlitek renesanční medaile na jejím středu. Nápis na rubové straně dna označuje mísu za majetek Augustina Olomouckého a datuje ji do roku 1508. Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Grünes Gewölbe, Inv. č. IV 40.

Zlatá miska Augustina Olomouckého

Země
Německo
Místo
Dresden
Objekt
Staatliche Kunstsammlungen Dresden
Část objektu
Grünes Gewölbe
Provenience
Olomouc
Autor
neznámý
Datace
1508
Materiál
zlato
Publikace
Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců, Díl druhý - Města, církev, korunní země