Královské dílo - Fotografická databáze ÚDKU KTF UK

Popis

Střední deska z oltářního retáblu Pěti bolestí Panny Marie z dómu ve Vratislavi, donace biskupa Jana Thurza. Wroclaw, Muzeum Archidiecezjalnie, inv. č. 21.

Oplakávání Krista

Země
Polsko
Místo
Wroclaw
Objekt
Muzeum Archidiecezjalnie
Část objektu
-
Provenience
Wroclaw
Autor
neznámý
Datace
1507
Materiál
tempera a olej na dřevě
Publikace
Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců, Díl druhý - Města, církev, korunní země