Královské dílo - Fotografická databáze ÚDKU KTF UK

Popis

Podle Dalimilovi kroniky byl tzv. Milánský či Jeruzalémský svícen součástí válečné kořisti získané při dobývání Milána v době vlády prvního českého krále Vratislava, kdy se česká vojska účastnila římské jízdy Jindřicha IV. Mnohem pravděpodobněji se, ale do Čech dostal až za vlády krále Vladislava, jehož vojska dobyla Milán v roce 1162. Svícen spočívá na mramorovém soklu z roku 1395 a nese nápis, který nás informuje o tom, že pochází ze Šalamounova chrámu v Jeruzalémě.

Noha tzv. Milánského či Jeruzalémského svícnu

Země
Česká republika
Místo
Praha
Objekt
Katedrála sv. Víta
Část objektu
Kaple sv. Jana Křtitele
Provenience
x
Autor
neznámý
Datace
1158
Materiál
bronz
Publikace
Korunovační řád českých králů