Královské dílo - Fotografická databáze ÚDKU KTF UK

Popis

Tato celostránková iluminace pochází ze Znojemské právní knihy Štěpána z Vyškova (Liber municipalis inclite ciuitatis Znoymensis). V horní části iluminace je zobrazen trůnící český a uherský král Ludvík Jagellonský (1506-1526) se dvěma štítonoši, vlevo stojící nese vlajku a štít s českým lvem, štítonoš vpravo drží tytéž atributy, ale s polskou bílou orlicí. Celý výjev je orámován znaky zemí Koruny české. Ve spodní časti je veduta Znojma s premonstrátským klášterem v Louce, který je vyobrazen v údolí pod městem. Uloženo v: Brno, Moravský zemský archiv, sign. cod. 286/A, kniha č. 2.

Ludvík Jagellonský na trůně a veduta města Znojma - titulní list

Země
Česká republika
Místo
Znojmo
Objekt
Moravský zemský archiv v Brně - státní okresní archiv Znojmo
Část objektu
archiv města, sign. cod. 286/A, kniha č. 2
Provenience
Znojmo
Autor
Wolfgang Fröhlich (malíř), Štěpán z Vyškova (písař), Görg Teufel (zlatník)
Datace
1523..1525
Materiál
pergamen v červené sametové vazbě s kováním
Publikace
Korunovační řád českých králů