Královské dílo - Fotografická databáze ÚDKU KTF UK

Popis

Pamětní medaile Ludvíka Jagellonského, zahynulého v bitvě u Moháče, je dílem v Augsburgu činného medailéra, sochaře a řezbáře Hanse Dauchera. Ludvík je ztvárněn jako muž středního věku s vousem, což však neodpovídá realitě, neboť zemřel v pouhých dvaceti letech.

Bronzová litá pamětní medaile Ludvíka Jagellonského

Země
Česká republika
Místo
Praha
Objekt
Národní muzeum
Část objektu
Numismatická sbírka
Provenience
Jáchymov
Autor
Hans Daucher
Datace
kolem 1526
Materiál
bronz
Publikace
Korunovační řád českých králů