Královské dílo - Fotografická databáze ÚDKU KTF UK

Popis

Karel IV. vydal z úřadu římského krále 1. září 1347 listinu, udělující pražským arcibiskupům právo korunovat české krále. Doposud toto právo náleželo mohučským arcibiskupům. Praha, Národní archiv, sign. 280.

Listina Karla IV. z 1. září 1347

Země
Česká republika
Místo
Praha
Objekt
Národní archiv
Část objektu
-
Provenience
Praha
Autor
-
Datace
1347
Materiál
pergamen
Publikace
Korunovační řád českých králů