Královské dílo - Fotografická databáze ÚDKU KTF UK

Popis

Na této iluminaci je vyobrazen Přemysl Otakar II. (1233-1278) jako jezdec, český král a rakouský vévoda. Na český trůn nastoupil po smrti svého otce Václava I. (1253) a vládl až do své tragické smrti v bitvě na Moravském poli (1278). Vévodou rakouským a štýrským si ho tamní šlechta zvolila v roce 1251. Aby mohl mít plný nárok na tato územi vzal si babenberskou dědičku Markétu, který byla o téměř 30 let starší jak on. Tzv. Gelnhausenův kodex je kniha obsahující zásadní privilegia, statuta jihlavského městského a horního práva. Kodex je velice bohatě iluminovaný, nachází se v něm první vyobrazení jihlavského městského znaku a u každého privilegia je zobrazen ten panovník, který ho zrovna udělil, např. Václav I, Přemysl, Přemysl Otakar II., Karel IV. ad..

Český král a vévoda rakouský Přemysl Otakar II.

Země
Česká republika
Místo
Jihlava
Objekt
Státní okresní archiv v Jihlavě
Část objektu
Jihlavská městská právní kniha (rkp. 3, inv. č. 17)
Provenience
Jihlava
Autor
Jan z Gelnhausenu
Datace
1400..1408
Materiál
pergamen
Publikace
Korunovační řád českých králů