Královské dílo - Fotografická databáze ÚDKU KTF UK

Popis

Kaple sv. Kateřiny se nachází ve druhém patře Mariánské (menší) věže na Karlštejně. Je spojena malou chodbičkou z kostelem Panny Marie, jedná se o prostor, který nebyl dotčen Mockerovou přestavbou hradu z druhé poloviny 19. století. Původně se jednalo o soukromou oratoř císaře Karla IV.. V oltářní nice je nástěnná malba Madony s Ježíškem po jejíž stranách jsou portréty Karla IV. a jeho ženy Anny Svídnické, oba jsou pak vyobrazeni i v záklenku nad dveřmi, oltářní mensu pokrývá freska vícefigurálního Ukřižování. Pod arkádovými oblouky, které jsou naproti oknům je zobrazeno sedm hlav českých patronů. Stěny kaple jsou zdobeny polodrahokamy, zlatým štukem, klenební žebra jsou zlacena a polychromována a klenební svorníky, taktéž pozlaceny a zdobeny drahokamy. Na oltáři se nacházel až do dokončení kaple sv. Kříže ve Velké věži proslulý ostatkový kříž. Malby v kapli pravděpodobně vytvořil Mikuláš Wurmser ze Štrasburku.

Oltářní menza s nástěnnou malbou Ukřižování

Země
Česká republika
Místo
Karlštejn
Objekt
hrad Karlštejn
Část objektu
Mariánská věž - kaple sv. Kateřiny
Provenience
Karlštejn
Autor
Mikuláš Wurmser ze Štrasburku(?)
Datace
kolem 1355
Materiál
freska
Publikace
Korunovační řád českých králů