Královské dílo - Fotografická databáze ÚDKU KTF UK

Popis

Ženský premonstrátský klášter založil kníže Vladislav II. se svou chotí Gertrudou poblíž knížecího dvorce. V 17. století proběhla rozsáhlá stavební úprava klášterního komplexu.

Klášter v Doksanech

Země
Česká republika
Místo
Doksany
Objekt
Klášter Doksany
Část objektu
-
Provenience
x
Autor
-
Datace
1140
Materiál
x
Publikace
Splendor et Gloria Regni Bohemiae. Umělecké dílo jako projev vladařské reprezentace a symbol státní identity