Královské dílo - Fotografická databáze ÚDKU KTF UK

Popis

Patronátní právo kostela sv. Štěpána v královském městě Kouřimi náleželo panovníkům. Pod východní částí presbytáře leží osmiboký prostor tzv. "krypty" zaklenutý na střední svazkový sloup trojdílnými klenbami. Vlastní pětiboce ukončený presbytář provází z boků masivní hranolové věže, v přízemí je na východě otevřené do pětibokých kaplí. Na tuto část kostela navazuje na západ bazilikální trojlodí. Ve východní části se setkáváme s formami, které vychází z tvarového bohatství francouzské gotiky doby Ludvíka IX. (okenní kružby, naturalistický dekor). K bezprostředním vzorům kouřimské doby náleží nejspíše východní část domu v Míšni a sní spřízněná díla.

Koste sv. Štěpána

Země
Česká republika
Místo
Kouřim
Objekt
koste sv. Štěpána
Část objektu
východní závěr
Provenience
Kouřim
Autor
-
Datace
1260
Materiál
x
Publikace
Splendor et Gloria Regni Bohemiae. Umělecké dílo jako projev vladařské reprezentace a symbol státní identity