Královské dílo - Fotografická databáze ÚDKU KTF UK

Popis

V poli kruhové pečeti je zobrazen cválající jezdec s korouhví a štítem s orlicí. Pečeť je přivěšena k listině velmože Dětleba pro klášter cisterciáků v Plasech z let 1192-1193

Pečeť Přemysla Otakara I. (I.typ avers)

Země
Česká republika
Místo
Praha
Objekt
Národní archiv
Část objektu
AZK/ŘC Plasy, inv. č. 586
Provenience
Praha
Autor
-
Datace
1192..1193
Materiál
x
Publikace
Splendor et Gloria Regni Bohemiae. Umělecké dílo jako projev vladařské reprezentace a symbol státní identity